ฉันสามารถลบเสียงออกจากวิดีโอได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:15 UTC 2024-07-02 07:39:27 UTC

สามารถทำได้
กรุณาดูคู่มือด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีปิดเสียงวิดีโอ:

▼ การปิดเสียงวิดีโอ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/14385987

▼ การปิดเสียงวิดีโอ (Mobile App)
https://teachme.jp/8/manuals/14642795/

*หากคุณดำเนินการลบเสียง เสียงทั้งหมดในวิดีโอจะถูกลบ [แต่จะไม่กระทบกับวิดีโอต้นฉบับ(ที่มีเสียง) ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ]
*ไม่สามารถเลือกลบเสียงเฉพาะบางช่วงของวิดีโอได้