ความแตกต่างระหว่างโฟลเดอร์เผยแพร่ภายในกรุ๊ป และโฟลเดอร์สาธารณะคืออะไร?

2021-05-18 03:37:11 UTC 2023-07-01 01:00:06 UTC

ความแตกต่างมีดังนี้

โฟลเดอร์เผยแพร่ภายในกรุ๊ป:

 • โฟลเดอร์สีฟ้า
 • เฉพาะผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ Teachme Biz เท่านั้นที่สามารถดูเนื้อหาได้
 • เฉพาะผู้ใช้งานที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโฟลเดอร์เท่านั้นที่สามารถดูเนื้อหาได้
 • ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์ด้วยรหัสผ่าน หรือ Referrer URL
 • ไม่จำกัดจำนวนการดูคู่มือต่อเดือน

โฟลเดอร์สาธารณะ:

 • โฟลเดอร์สีเขียว
 • ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ Teachme Biz (หรือผู้ที่ไม่มีบัญชี Teachme Biz) สามารถดูเนื้อหาในโฟลเดอร์ได้
  *ผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ Teachme Biz สามารถดูเนื้อหาในโฟลเดอร์นั้น ๆ ได้ แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกในโฟลเดอร์
 • การเข้าถึงโฟลเดอร์อาจถูกจำกัดด้วยรหัสผ่าน หรือ Referrer URL (*ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับแพลนที่คุณใช้)
 • จำกัดจำนวนการดูคู่มือต่อเดือน
  *การจำกัดการดูขึ้นอยู่กับแพลนการใช้งาน

----

▼ วิธีสร้างโฟลเดอร์ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505734

▼ วิธีสร้างคู่มือแบบแชร์สาธารณะ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/15469105/