ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อ URL ของโฟลเดอร์สาธารณะได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:11 UTC 2024-04-04 03:54:15 UTC

ได้ คุณสามารถแก้ไขส่วนสุดท้ายของ URL โฟลเดอร์สาธารณะได้

*ไม่สามารถแก้ไข URL ของโฟลเดอร์ที่แชร์ภายใน

▼ วิธีเปลี่ยน URL ของโฟลเดอร์สาธารณะ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/14642074/