ฉันสามารถแชร์คู่มือทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดียได้หรือไม่?

2021-05-18 03:37:09 UTC 2023-12-07 03:49:46 UTC

ได้ คุณสามารถแชร์ URL หรือ QR Code ของคู่มือทางอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือแชท

อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูคู่มือในโฟลเดอร์ภายในกรุ๊ป คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ Teachme Biz และต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าโฟลเดอร์นั้น ๆ

-------

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าโฟล์เดอร์นี้เป็นโฟล์เดอร์สาธารณะ
https://help.teachme.jp/hc/th/articles/900007185943

ฉันสร้างคู่มือในโฟลเดอร์สาธารณะและทำการเผยแพร่แล้ว แต่ทำไมคนภายนอกไม่สามารถดูคู่มือนั้นได้
https://help.teachme.jp/hc/th/articles/900005508166