ฉันสามารถอนุญาตให้ดาวน์โหลดคู่มือ (ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ) ออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:03 UTC 2022-04-26 07:14:12 UTC

ทำได้ ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) สามารถตั้งค่านี้ในฟังก์ชันตั้งค่าโฟลเดอร์

▼ เปิดหรือปิดใช้งาน PDF Export (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10445851