เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้งาน Teachme Biz สูญหาย ฉันสามารถทำการล็อคบัญชีได้อย่างไร

2021-05-18 03:37:02 UTC 2022-03-09 08:27:31 UTC

กรุณาระงับบัญชีชั่วคราวจากหน้าแอดมิน
ระบบจะบังคับให้บัญชีนั้นๆออกจากระบบในทุกอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่

■ หากเจออุปกรณ์ > คุณสามารถ reactivate บัญชีและกลับมาใช้รหัสผ่านเดิมได้

■ หากสูญหาย > แนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน