เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้งาน Teachme Biz สูญหาย ฉันสามารถทำการล็อคบัญชีได้อย่างไร

2021-05-18 03:37:02 UTC 2022-10-03 01:39:58 UTC

กรุณาระงับบัญชีชั่วคราวจากหน้าแอดมิน
ระบบจะบังคับให้บัญชีนั้น ๆ ออกจากระบบในทุกอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่

■ หากพบอุปกรณ์ > สามารถ reactivate บัญชีและกลับมาใช้รหัสผ่านเดิมได้

■ หากสูญหาย > แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน

▼ วิธีระงับบัญชีชั่วคราวและเปิดใช้งานอีกครั้ง (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/17892369/

▼ วิธีจัดการรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ Teachme Biz
https://teachme.jp/8/manuals/9703676