ฉันสามารถลบบัญชีของรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) ได้อย่างไร

2021-05-18 03:37:00 UTC 2022-05-30 01:22:17 UTC

ก่อนอื่นคุณจะต้องนำชื่อบัญชีนี้ออกจาก "รายชื่อของ Group sub-administrator"
จากนั้นจึงทำการลบบัญชีได้ (แอดมินกลุ่ม / รองแอดมินสามารถดำเนินการนี้ได้)