ฉันสามารถลบบัญชีของรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) ได้อย่างไร

2021-05-18 03:37:00 UTC 2023-12-07 03:40:37 UTC

ก่อนอื่นคุณจะต้องนำชื่อบัญชีนี้ออกจาก "รายชื่อของ Group sub-administrator"

▼ วิธีลบรองกรุ๊ปแอดมิน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10563605

จากนั้นจึงทำการลบบัญชีได้

▼ วิธีลบผู้ใช้งานออกจากกรุ๊ป (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10638984/

*แอดมินกลุ่ม/รองแอดมินเท่านั้นที่สามารถดำเนินการนี้ได้