ฉันสามารถเปลี่ยนผู้ดูแลระบบ (กรุ๊ปแอดมิน) ได้หรือไม่

2021-04-06 06:34:45 UTC 2024-04-04 03:53:22 UTC

คนที่เป็นกรุ๊ปแอดมินเท่านั้น จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้

▼ การเปลี่ยนกรุ๊ปแอดมิน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10562942/

ในหนึ่งกรุ๊ปสามารถมีกรุ๊ปแอดมินได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
แต่คุณสามารถแต่งตั้งรองผู้ดูแลระบบ (รองกรุ๊ปแอดมิน) ที่มีสิทธิ์เหมือนกับกรุ๊ปแอดมินได้หลายบัญชี (User)

▼ เพิ่มรองกรุ๊ปแอดมิน [Sub-administrator] (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505907