Teachme Biz คืออะไร

2021-04-06 06:33:56 UTC 2024-03-13 05:10:42 UTC

Teachme Biz เป็นบริการคลาวด์ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างคู่มือโดยการใช้ภาพ และวิดีโอในการสื่อสารวิธีการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน และแชร์คู่มือสู่ทีมงานได้อย่างปลอดภัย

คุณกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่:

  • ไอเดียที่ยากจะอธิบายเป็นตัวอักษรเพียงอย่างเดียว
  • การอธิบายด้วยคำพูด อาจถ่ายทอดได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหลือข้อมูลไว้ให้อ้างอิง
  • การสร้างคู่มือการทำงานและวิดีโอนั้นลำบาก
  • ไม่สามารถซื้อหรือใช้ซอฟต์แวร์และระบบที่เหมาะกับการสร้างคู่มือและวิดีโอ

หากคุณพบปัญหาดังกล่าว Teachme Biz สามารถช่วยคุณได้ !

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับรายละเอียดบริการของเรา
https://teachme-biz.com/resources/