ฉันสามารถดูคู่มือแบบออฟไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ได้หรือไม่

2021-04-06 06:33:43 UTC 2024-06-17 01:57:41 UTC

การดูคู่มือบนอุปกรณ์ที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะทำให้ไม่สามารถดูคู่มือใน Teahcme Biz ได้

หากต้องการดูคู่มือบน Teachme Biz โดยไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดคู่มือที่บุ๊กมาร์กไว้ล่วงหน้า (ขณะที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต)

▼ การดูคู่มือแบบออฟไลน์ (Mobile App)
https://teachme.jp/8/manuals/5506134/

*หากคุณเข้าดูคู่มือที่บุ๊กมาร์ก (ขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) คุณจะสามารถดูเนื้อหาของคู่มือเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดได้

*หากคุณ log out ออกจากระบบ ข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้ดูแบบออฟไลน์จะถูกลบ หากต้องการดูคู่มือแบบออฟไลน์ จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง เพื่อดาวน์โหลดคู่มือใหม่