วิดีโอและรูปภาพ จะถูกปรับขนาดเมื่ออัปโหลดหรือไม่

2021-04-06 06:32:48 UTC 2024-07-02 07:39:12 UTC

การปรับขนาดจะขึ้นอยู่กับรูปภาพ/วิดีโอและประเภทของแอปพลิเคชันที่อัปโหลด

■ เกี่ยวกับการอัปโหลดวิดีโอ
• สำหรับ Mobile App (iOS / Android)
เมื่อคุณใส่วิดีโอลงในขั้นตอน (ก่อนอัปโหลด)
วิดีโอจะถูกปรับขนาดโดยยังคงอัตราส่วนเดิมไว้ที่ความกว้างสูงสุด: 1280px ความสูงสูงสุด: 1080px

ระบบอาจต้องใช้เวลาสักพักในการปรับขนาดและลดขนาดวิดีโอในแอปบนระบบ Android
เราขอแนะนำให้คุณลดความละเอียดจากการตั้งค่าบนอุปกรณ์ก่อนถ่ายวิดีโอ

• สำหรับ Windows Desktop App
เมื่ออัปโหลดหรือแก้ไข (ใส่เครื่องหมายต่าง ๆ) บนวิดีโอ
วิดีโอจะถูกปรับขนาดโดยยังคงอัตราส่วนเดิมไว้ที่ความกว้างสูงสุด: 1280px ความสูงสูงสุด: 1080px

• สำหรับ Web Browser
เมื่ออัปโหลดวิดีโอ
วิดีโอจะถูกปรับขนาดโดยยังคงอัตราส่วนเดิมไว้ที่ความกว้างสูงสุด: 1280px ความสูงสูงสุด: 1080px

 

■ เกี่ยวกับการอัปโหลดรูปภาพ
เมื่ออัปโหลดผ่าน Mobile App (iOS / Android), Windows Desktop App และ Web Browser
หากคุณอัปโหลดรูปภาพที่มีความละเอียดเกิน 1920px ภาพจะถูกปรับขนาดให้พอดีกับ 1920pxโดยยังคงอัตราส่วนเดิมไว้