ฉันสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอที่อยู่ในคู่มือได้หรือไม่

2021-04-06 06:31:45 UTC 2024-07-02 07:44:23 UTC

หากคุณเป็นแอดมิน/รองแอดมินกรุ๊ป คุณจะสามารถดาวน์โหลดได้
*จำกัดให้เฉพาะแอดมิน/รองแอดมินกรุ๊ปเท่านั้นที่สามารถดาวน์โหลดได้ (เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย)

▼ดาวน์โหลดวิดีโอ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/11060739/

*สำหรับวิดีโอที่ได้จากการอัดวิดีโอการทำงานผ่าน Editor Plugin จะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ PC ที่มีการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว

▼ เช็คการตั้งค่าของ Editor Plugin (Web Browser×Editor Plugin)
https://teachme.jp/8/manuals/9179204

→ ตรวจสอบโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ได้จากหน้าการตั้งค่า: Settings Capture Save Destination