ฉันสามารถลบข้อความการโพสต์ความคิดเห็นออกจากคู่มือได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:18 UTC 2021-12-02 01:50:21 UTC

ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) / รองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) เท่านั้น
จึงจะสามารถลบข้อความการโพสต์ความคิดเห็นออกจากคู่มือได้