มีวิธีกำหนดวันหมดอายุให้กับรหัสผ่านสำหรับโฟลเดอร์สาธารณะหรือไม่

2021-05-18 03:37:18 UTC 2024-04-04 03:54:41 UTC

ไม่มี
คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อจำกัดการเข้าโฟลเดอร์สาธารณะได้ แต่จะไม่สามารถกำหนดวันหมดอายุให้กับรหัสผ่าน หรือ ตั้งรหัสผ่านสำหรับแต่ละคู่มือได้

อย่างไรก็ตาม แม้รหัสผ่านจะไม่มีวันหมดอายุ (แต่หากต้องการให้รหัสผ่านเดิมไม่สามารถใช้งานได้) คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเอง โดยการลบรหัสผ่านปัจจุบันและใส่รหัสผ่านใหม่แทน

กรุณาดูคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้วิธีตั้งค่ารหัสผ่าน
▼ การตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/13303377/

*คุณต้องเป็นแอดมิน/รองแอดมินกรุ๊ปหรือโฟลเดอร์ จึงจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโฟลเดอร์ได้