ฉันสามารถสร้าง QR Code ให้กับคู่มือได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:08 UTC 2023-12-07 03:49:46 UTC

คุณสามารถสร้าง QR Code ให้กับคู่มือได้

▼ วิธีสร้างคิวอาร์โค้ดสำหรับคู่มือ (รองรับการใช้งานบน Web Browser เท่านั้น)
https://teachme.jp/8/manuals/7740667

*สามารถสร้าง QR Code สำหรับคู่มือที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น คุณไม่สามารถสร้าง QR Code จากคู่มือที่มีสถานะ "แบบร่าง Draft" หรือ "เก็บถาวร Archived"
*QR Code ของแต่ละคู่มือจะแตกต่างกัน ดังนั้นจำเป็นต้องสร้าง QR Code สำหรับแต่ละคู่มือ
*หากผู้ใช้งานที่ไม่มีบัญชี Teachme Biz หรือ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการดูคู่มือ สแกน QR Code จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น และจะไม่สามารถเข้าดูเนื้อหาในคู่มือได้