ฉันจะสร้าง QR Code ให้กับคู่มือได้อย่างไร

2021-05-18 03:37:08 UTC 2021-06-01 10:40:05 UTC

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้บน Web Browser การสร้าง QR Code จะสามารถทำได้ต่อเมื่อคู่มือนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว หากคุณเปิดดูคู่มือ จะเห็นฟังก์ชัน "Export QR Code" อยู่ที่ขวามือบนของคู่มือ กรุณาดูคู่มือตามลิงก์นี้ https://teachme.jp/8/manuals/7740667