ฉันสามารถเช็คได้หรือไม่ว่าใครเอ็กซ์ปอร์ตคู่มือเป็นไฟล์ PDF?

2021-05-18 03:37:03 UTC 2023-12-07 03:49:46 UTC

คุณสามารถใช้ Report Function เพื่อดูว่าใครบ้างที่เอ็กซ์ปอร์ตคู่มือเป็นไฟล์ PDF

▼ ดาวน์โหลดรายงานการเข้าดูคู่มือด้วย Report Function (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/14829298/

หากมีการเอ็กซ์ปอร์ตคู่มือเป็นไฟล์ PDF ที่คอลัมน์ "View Type" จะแสดงคำว่า "PDF export" ในรายงานการเข้าดูคู่มือ