ฉันจะลบบัญชี Teachme Biz ของฉันได้อย่างไร

2021-05-18 03:37:02 UTC 2024-06-26 08:50:23 UTC

ผู้ใช้งานหรือทีมซัพพอร์ตของ Teachme Biz จะไม่สามารถลบบัญชีได้

กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) / รองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) ของคุณเพื่อดำเนินการลบบัญชี

▼ ลบผู้ใช้งานออกจากกรุ๊ป (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10638984/
*ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) / รองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) เท่านั้น ที่จะสามารถดำเนินการได้