Teachme Biz มีวิธีนับยอดการเข้าดูคู่มือที่แชร์แบบสาธารณะ (Outside views) อย่างไร ?

2021-04-06 06:33:07 UTC 2024-04-04 03:54:41 UTC
การดูคู่มือแบบไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ หรือเข้าดูคู่มือโดยผู้ที่ไม่มีบัญชี Teachme Biz จะถูกนับเป็นการเข้าดูแบบสาธารณะ (Outside views)
 
วิธีการนับจะไม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ดู แต่จะนับทุกครั้งที่เปิดหน้าเพจขึ้นมา (นับเป็นการเข้าดู 1 ครั้ง)
เช่น หากคนเดียวกัน โหลดหน้าคู่มือซ้ำ 5 ครั้ง จำนวนการดูจะถูกนับเป็น 5 ครั้ง
 
*หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ จะไม่ถูกนับเป็นการดูสาธารณะ
  • เมื่อเข้าสู่ระบบและดูคู่มือในกรุ๊ปที่มีคู่มือนั้น ๆ
  • เมื่อการเข้าดูคู่มือล้มเหลว
    • เมื่อกดเข้าดูคู่มือผ่านลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาต (มีการตั้งค่า Referrer URL)
    • เมื่อใส่รหัสผ่านสำหรับดูคู่มือผิด (มีการตั้งค่ารหัสผ่านที่โฟลเดอร์สาธารณะ)