ความแตกต่างระหว่าง "ลิงก์ภายนอก (Outside Link)" และ "ลิงก์คู่มือที่เกี่ยวข้อง (Related Manual)"

2021-04-06 06:32:25 UTC 2024-05-02 06:58:42 UTC

■ ลิงก์ภายนอก (Outside Link)
・URL ภายนอกที่เริ่มด้วย "http"
・สามารถระบุชื่อหัวข้อของลิงก์ได้
*ชื่อหัวข้อที่ระบุใน Teachme Biz จะไม่เปลี่ยน แม้ว่าเพจต้นทางจะเปลี่ยนชื่อหัวข้อแล้ว

■ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (Related Manual)
・ลิงก์คู่มือ Teachme Biz ที่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกัน
・ชื่อหัวข้อของลิงก์จะขึ้นให้อัตโนมัติตามชื่อคู่มือ
*ไม่สามารถระบุชื่อหัวข้อเองได้
・สามารถเช็คลิงก์นี้จากแท็บ "Referring manual" จากคู่มืออื่นขณะที่เช็ค "Usage status" (ฟังก์ชันนี้รองรับแพลน Basic ขึ้นไป)

▼ เช็คข้อมูลการใช้งานในแต่ละคู่มือ (Web Browser)
 https://teachme.jp/8/manuals/11920323/

 

 

 

ความต่างระหว่าง "ลิงก์ภายนอก" และ "คู่มือที่เกี่ยวข้อง" มีดังนี้

■ ลิงก์ภายนอก (Outside Link)
• สามารถลงทะเบียน URL ที่ขึ้นต้นด้วย http ได้
• สามารถระบุชื่อหัวข้อของ URL ได้ด้วยตัวเอง
*แสดงผลชื่อหัวข้อที่คุณระบุ แต่จะไม่ไปเปลี่ยนชื่อหัวข้อที่หน้าเว็บไซต์นั้น

■ คู่มือที่เกี่ยวข้อง (Related Manual)
• สามารถลงทะเบียนคู่มือใน Teachme Biz ของกรุ๊ปเดียวกันได้
• ชื่อหัวข้อของลิงก์จะถูกเปลี่ยนอัตโนมัติตามชื่อของคู่มือนั้น
*คุณไม่สามารถระบุชื่อหัวข้อเองได้

• คุณสามารถเช็คว่าคู่มือใดบ้าง ที่มีลิงก์ URL ของคู่มือนี้แนบอยู่
(รองรับการใช้งาน Basic Plan ขึ้นไป)

▼ เช็คข้อมูลการใช้งานในแต่ละคู่มือ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/11920323/