ผู้ใช้งานหลายคนสามารถเข้าดูคู่มือพร้อมกันได้หรือไม่

2021-04-06 06:31:56 UTC 2024-07-02 07:28:51 UTC

ผู้ใช้งานจำนวนมากสามารถเข้าดูคู่มือในเวลาเดียวกันได้

ไม่มีการจำกัดการเชื่อมต่อบัญชีจำนวนมากไปยัง Teachme Biz ในเวลาเดียวกัน หรือการเข้าดูคู่มือพร้อมกัน
*ผลการทดสอบพบว่า สามารถเข้าดูคู่มือได้อย่างไม่มีปัญหา แม้จำนวนการเข้าดูจะมากถึง 80 ครั้ง/วินาที (4,800 ครั้ง/นาที)
**การดูคู่มือหรือวิดีโออาจมีความล่าช้า ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและระบบสัญญาณของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ เราได้มีการติดตามตรวจสอบความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดที่ประเมินว่าลูกค้าจะไม่สามารถเข้าดูได้ เราจะดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าดู