ฉันต้องทำอย่างไรหากพบความขัดข้อง "Content cannot be displayed as this folder is not released" เมื่อเปิดดูคู่มือที่แชร์แบบสาธารณะ

2021-04-06 06:31:50 UTC 2024-04-04 03:54:41 UTC

การตั้งค่าการเผยแพร่ของโฟลเดอร์สาธารณะอาจยังอยู่ที่ "Unrelease"
*ค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์สาธารณะ คือ "Unrealease"

กรุณาดูคู่มือด้านล่างและตรวจสอบการตั้งค่าของโฟลเดอร์สาธารณะ (เฉพาะแอดมินเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้)

▼ การตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/13303377/