ฉันต้องระวังอะไรบ้างในการใช้ฟังก์ชันใส่คำบรรยาย (Subtitles)

2022-03-03 04:26:43 UTC 2024-07-02 07:39:27 UTC

คำบรรยายจะถูกลบหากคุณแก้ไขวิดีโอด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่บน Web Browser (เช่น แก้ไขใน Mobile App)

กรุณาใช้ Web Browser ในการแก้ไขวิดีโอที่มีการใส่คำบรรยาย

*เรามีแผนจะเพิ่มข้อความแจ้งเตือนบน Mobile App กรณีที่ผู้ใช้งานกำลังจะแก้ไขวิดีโอที่มีการใส่คำบรรยายใน Mobile App
หลังจากเราเพิ่มข้อความแจ้งเตือนใน Mobile App แล้ว ขอแนะนำให้คุณอัปเดตเวอร์ชัน Teachme Biz บน Mobile App เพื่อป้องกันไม่ให้คำบรรยายถูกลบโดยไม่ตั้งใจ

คุณจะไม่สามารถใส่คำบรรยายในฉากที่มีการใส่เครื่องหมาย/สัญลักษณ์อยู่แล้ว หรือไม่สามารถใส่คำบรรยายในส่วนของฉากที่กำลังจะถูกลบออกจากวิดีโอ

หากคุณต้องการใส่คำบรรยายในฉากที่มีการใส่เครื่องหมาย/สัญลักษณ์อยู่แล้ว กรุณาลบเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ออกจากฉากก่อน แล้วจึงใส่คำบรรยาย

▼ วิธีใส่คำบรรยาย (Subtitles) ในวิดีโอ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/15284897/

▼ วิธีใส่ข้อความและสัญลักษณ์ในวิดีโอ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/14366698/