ฉันควรทำอย่างไรหากข้อความ "ไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอ" ปรากฏขึ้น

2021-08-17 10:40:49 UTC 2024-05-02 06:32:08 UTC

ข้อความ "ไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอ" จะปรากฏขึ้นที่ขั้นตอน (หรือหน้าปกคู่มือ) บนหน้าแก้ไขหากการอัปโหลดวิดีโอเกิดข้อผิดพลาด

mceclip1.png

*หากเกิดข้อผิดพลาดในการอัปโหลดวิดีโอ คุณสามารถเลือก "ลบวิดีโอ" หรือ "เปลี่ยนวิดีโอ" ได้เท่านั้น จะไม่สามารถหมุนวิดีโอ แทนที่ Thumbnail หรือ แก้ไข Thumbnail ได้ 

*หากคุณเผยแพร่ (หรืออัปเดต) คู่มือหลังจากการอัปโหลดวิดีโอเกิดข้อผิดพลาด คุณจะไม่สามารถเล่นวิดีโอได้

กรุณาตรวจสอบวิธีแก้ไขที่สามารถทำได้

หากเกิดข้อผิดพลาดทันทีที่อัปโหลดวิดีโอ

ลองลบหรืออัปโหลดวิดีโออีกครั้ง หรือแทนที่ด้วยวิดีโออื่น

▼ การ "เปลี่ยน/แทนที่" รูปภาพหรือวิดีโอในคู่มือ
https://teachme.jp/8/manuals/10448963/

หากเกิดข้อผิดพลาดหลังจากแก้ไขวิดีโอ

ลองลบหรืออัปโหลดวิดีโออีกครั้ง และใส่ข้อความ/สัญลักษณ์ จาก Mobile App

หากคุณมี PC

・เปิดใช้งาน Editor Plugin บน Internet Explorer 11 และแก้ไขวิดีโอ

 ▼ วิธีแก้ไขวิดีโอ (Internet Explorer 11×Editor Plugin)
https://teachme.jp/8/manuals/9179256 

หากคุณมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต)

・แก้ไขวิดีโอด้วย Mobile App

 ▼ วิธีแก้ไขวิดีโอ (iOS)
https://teachme.jp/8/manuals/13466859/

 ▼ วิธีแก้ไขวิดีโอ (Android)
https://teachme.jp/8/manuals/13518541/