ฟังก์ชันคลิปบอร์ดคืออะไร

2021-05-18 03:37:05 UTC 2024-07-02 07:40:32 UTC

ฟังก์ชันคลิปบอร์ดช่วยให้คุณบันทึกขั้นตอน รูปภาพ หรือวิดีโอ ที่สร้างในคู่มือ เพื่อนำไปใช้ในคู่มืออื่น (หรือคู่มือเดียวกัน) เหมือนการ Copy และ Paste

คุณสามารถเก็บรูปภาพ ชื่อขั้นตอน และคำอธิบายที่ใช้บ่อยไว้บนคลิปบอร์ด และนำไปใช้เป็นโครงร่างหรือใช้เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลเพื่อไปเพิ่มในคู่มืออื่น

*ลิงก์จากภายนอก/คู่มือที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกบันทึกเข้าคลิปบอร์ด

▼ การใช้งานฟังก์ชันคลิปบอร์ด (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/11094215/

**ข้อมูลคลิปบอร์ดสามารถซิงค์กันระหว่างอุปกรณ์ได้หากล็อกอินด้วยบัญชีเดียวกัน