ฉันสามารถใช้อุปกรณ์พร้อมกันด้วยบัญชี (User) เดียวกันได้กี่เครื่อง

2021-04-06 06:31:44 UTC 2024-02-20 07:35:22 UTC

สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้สูงสุด 4 อุปกรณ์พร้อมกัน ด้วยบัญชี (User) เดียวกัน

หากมีการใช้งานมากกว่า 4 อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ล็อกอินเข้าใช้งานเป็นเครื่องแรกจะถูกบังคับให้ออกจากระบบอัตโนมัติ

*อุปกรณ์ หมายถึง สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, Mac หรือ Windows PC เป็นต้น

(หากคุณเข้าสู่ระบบจาก Google Chrome และ Microsoft Edge จากเครื่อง PC เดียวกัน จะถูกนับเป็น 2 อุปกรณ์)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

18 จาก 20 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน