รูปภาพและวิดีโอมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

2021-04-06 06:31:37 UTC 2024-05-02 06:32:01 UTC

รูปภาพ

  ข้อจำกัด
การอัปโหลดรูปภาพ จำนวนทั้งหมด (ต่อกรุ๊ป) ไม่จำกัด
ขนาดทั้งหมด (ต่อกรุ๊ป) ไม่จำกัด
ขนาด (ต่อหน้าปก/สเต็ป) สูงสุด 20MB
ขนาด (ต่อไอคอน) สูงสุด 5MB
ประเภทไฟล์ png, jpg

วิดีโอ

      ข้อจำกัด
ทุกการใช้งาน ทั่วไป จำนวนทั้งหมด (ต่อกรุ๊ป) สูงสุด 1,000 *1
สูงสุด 100 (สำหรับ Mini Plan)
ขนาดทั้งหมด (ต่อกรุ๊ป) ไม่จำกัด
ขนาด (ต่อไฟล์วิดีโอ) สูงสุด 4GB
Web Browser ความยาว
(ต่อไฟล์วิดีโอ)
สำหรับอัปโหลด 20 นาที
สำหรับแก้ไข 20 นาที
สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ (ต้นฉบับ)

ไม่จำกัด
*สูงสุด 4GB

สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ (คลิปหลังแยกจากวิดีโอ) 20 นาที
ประเภทไฟล์ *2, 4 สำหรับอัปโหลด mp4, mov, m4v, qt, avi
สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ mp4, mov, m4v, qt
Editor Plugin ความยาว
(ต่อไฟล์วิดีโอ)
สำหรับแก้ไข 20 นาที
สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ (ต้นฉบับ) ไม่จำกัด *5
สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ (คลิปหลังแยกจากวิดีโอ) 10 นาที
สำหรับจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) 10 นาที
ประเภทไฟล์ *2, 4 สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ *3 mp4, mov, m4v, qt, avi
แอปพลิเคชัน (ระบบ iOS)  ความยาว
(ต่อไฟล์วิดีโอ)
สำหรับอัปโหลด 10 นาที
สำหรับแก้ไข 10 นาที
สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ (ต้นฉบับ) ไม่จำกัด *5
สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ (คลิปหลังแยกจากวิดีโอ) 10 นาที
ประเภทไฟล์ *2 สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ mp4, mov, m4v
แอปพลิเคชัน (ระบบ Android) ความยาว
(ต่อไฟล์วิดีโอ)
สำหรับอัปโหลด 10 นาที
สำหรับแก้ไข 10 นาที
สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ (ต้นฉบับ) ไม่จำกัด *5
สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ (คลิปหลังแยกจากวิดีโอ) 10 นาที
ประเภทไฟล์ *2, 4 สำหรับแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ mp4, 3gp

หมายเหตุ

*1 หากต้องการอัปโหลดมากกว่า 1,000 วิดีโอ (หรือมากกว่าจำนวนวิดีโอที่แพลนปัจจุบันของคุณรองรับ) คุณสามารถซื้อจำนวนวิดีโอเพิ่ม (Add-on ครั้งละ 1,000 วิดีโอ) - กรุณาติดต่อเรา

กรุณาดูคู่มือด้านล่าง เพื่อดูวิธีเช็คสถานะการใช้งานของคุณ
▼ ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาและสถานะการใช้งาน (Web Browser)
  https://teachme.jp/8/manuals/7740548

*2 คุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้ (แม้ว่าระบบจะรองรับสกุลไฟล์นั้นก็ตาม)
ไฟล์วิดีโอจำเป็นต้องประกอบไปด้วยภาพและการเคลื่อนไหวด้วย

*3 ฟังก์ชันนี้รองรับการใช้งานบน Internet Explorer 11

*4 ไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอ encoded ในฟอร์แมต H.265 (HEVC) และ HDR ได้ (ยกเว้นใช้งานผ่านระบบ iOS) 

*5 ตอนแยกภาพ/คลิปสั้นๆ จากวิดีโอ จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นหากวิดีโอต้นฉบับมีความยาวเกิน 20 นาที

  • แม้จะเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น แต่คุณอาจไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีอัปโหลดและวิธีที่คุณใช้ในการแก้ไขวิดีโอเช่นกัน
  • ขึ้นอยู่กับความยาวและขนาดของวิดีโอ และสภาพแวดล้อมในการใช้งานของคุณ (อาจใช้เวลานานในการประมวลผลวิดีโอ) หากกระบวนการล่าช้า กรุณายกเลิกกระบวนการและลดความยาวของวิดีโอต้นฉบับ

▼ ตรวจสอบรายการอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่รองรับ
https://teachme-biz.com/about/device/


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

11 จาก 19 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน