คู่มือที่แชร์แบบสาธารณะจะแสดงในผลการค้นหาบน Search Engine หรือไม่?

2021-05-18 03:37:11 UTC 2024-05-07 09:04:42 UTC

คุณสามารถกำหนดให้คู่มือในโฟลเดอร์สาธารณะใด แสดงผลการค้นหาใน Search Engine

▼ การตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/13303377/ 
*ค่าเริ่มต้นของ "Display in search engine" จะอยู่ในสถานะปิดใช้งาน

หากคุณติ๊กถูกที่ช่อง "Display in search engine" ในการตั้งค่าของ "Release Settings" คู่มือทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น  จะถูกแสดงในผลการค้นหาบน Search Engine

*เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน "Display in search engine" แล้ว ผู้ให้บริการ Search Engine จะบันทึกข้อมูลนี้ แม้ว่าคุณจะปิดฟังก์ชันนี้ในภายหลัง ก็จะยังสามารถพบคู่มือจากหน้าค้นหาบน Search Engine