ฉันสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์หลักได้หรือไม่

2021-04-06 06:34:38 UTC 2024-04-04 03:54:15 UTC

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์หลักได้ อย่างไรก็ตาม สามารถสร้างโฟลเดอร์เพียง 2 ชั้นเท่านั้น

▼ การเพิ่ม, แก้ไข หรือลบโฟลเดอร์ย่อย (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505662


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

11 จาก 21 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน