ฉันสามารถใส่เครื่องหมาย/สัญลักษณ์และคำบรรยายได้กี่ฉาก/แทร็กต่อวิดีโอ

2021-04-06 06:34:37 UTC 2023-03-13 02:54:25 UTC

เครื่องหมาย/สัญลักษณ์

สามารถใส่เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ได้สูงสุด 20 ฉากต่อวิดีโอ
สามารถใส่หลายเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ใน 1 ฉาก
สามารถตั้งค่าให้แต่ละฉากหยุดค้างไว้ 1-10 วินาทีต่อฉาก

คำบรรยาย

สามารถใส่คำบรรยายได้สูงสุด 30 แทร็กต่อวิดีโอ
จำกัดจำนวนตัวอักษรที่ 50 ตัวอักษร (full-width) หรือ 100 ตัวอักษร (half-width) ต่อแทร็ก

วิธีใส่ข้อความและสัญลักษณ์ในวิดีโอ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/14366698/
▼ วิธีใส่คำบรรยาย (Subtitles) ในวิดีโอ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/15284897/