การจำกัดอุปกรณ์ (Device Restriction) คืออะไร?

2021-04-06 06:32:44 UTC 2023-12-27 03:08:54 UTC

การจำกัดอุปกรณ์ (Device Restriction) คืออะไร?

หากคุณต้องการจำกัด IP Address สำหรับการเข้าถึง Teachme Biz แต่จะอนุญาตให้เฉพาะบางอุปกรณ์ที่กำหนด (แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน, Windows Desktop App) สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ถูกจำกัด IP Address ไปด้วย คุณสามารถทำได้โดยการตั้งค่า "การจำกัดอุปกรณ์ (Device Restriction)"
ดังนั้น แม้จะมีการจำกัดการเข้าถึง Teachme Biz ด้วย IP Address ไปแล้วก็ตาม หลังจากตั้งค่า "การจำกัดอุปกรณ์ (Device Restriction)" อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจะสามารถเข้าถึง Teachme Biz ได้

▼ การจำกัดการเข้าถึงของอุปกรณ์ (Device Restriction)
https://teachme.jp/8/manuals/11604855

ในการใช้งาน "การจำกัดอุปกรณ์" เป็นครั้งแรก จะต้องสมัคร/แจ้งความจำนงค์ก่อน
กรุณาติดต่อทีม Customer Sucess
อีเมล: support-global(@)teachme.jp
LINE Official Account: @studist.th