ฉันสามารถจำกัดการเข้าชม / เข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:17 UTC 2021-12-02 02:03:52 UTC

ทำได้ คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละโฟลเดอร์ได้