ฉันสามารถจำกัดการเข้าชม / เข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:17 UTC 2022-08-01 02:48:29 UTC

ทำได้ คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละโฟลเดอร์ได้