ฉันสามารถลบเสียงออกจากวิดีโอได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:15 UTC 2022-08-01 02:34:31 UTC

สามารถทำได้
กรุณาดูคู่มือด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีปิดเสียงวิดีโอ:

▼ การปิดเสียงวิดีโอ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/14385987

▼ การแก้ไขวิดีโอ (Web Browser×Editor Plugin)
https://teachme.jp/8/manuals/9179256

▼ ปิดเสียงวิดีโอ (iOS)
https://teachme.jp/8/manuals/14642795/

▼ ปิดเสียงวิดีโอ (Android)
https://teachme.jp/8/manuals/14642853/

*หากคุณดำเนินการลบเสียง เสียงทั้งหมดในวิดีโอจะถูกลบ [แต่จะไม่กระทบกับวิดีโอต้นฉบับ(ที่มีเสียง) ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ]
*ไม่สามารถเลือกลบเสียงเฉพาะบางช่วงของวิดีโอได้