ฉันสามารถลบวิดีโอเก่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพิ่มวิดีโอใหม่ได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:13 UTC 2021-08-31 02:28:41 UTC

ทำได้