หากจำนวนวิวที่เข้าไปดูคู่มือที่เปิดเป็นสาธารณะเกิน 10,000 วิว / เดือน ฉันสามารถซื้อจำนวนวิวเพิ่มได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:12 UTC 2022-03-24 01:01:39 UTC

ได้ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4,000 บาท ต่อทุกๆ 10,000 วิว
(ต้องมีระยะเวลาในสัญญาเหลืออยู่)
และตอนที่ต่อสัญญาครั้งต่อไปสามารถเลือกลดจำนวนวิวได้