ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าโฟล์เดอร์นี้เป็นโฟล์เดอร์สาธารณะ

2021-05-18 03:37:11 UTC 2021-08-06 10:12:35 UTC

โฟล์เดอร์สาธารณะจะเป็นสีเขียว