ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อ URL ของโฟลเดอร์สาธารณะได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:11 UTC 2021-08-06 10:08:51 UTC

ได้ คุณสามารถแก้ไขส่วนสุดท้ายของ URL โฟลเดอร์ โดยไปที่ การตั้งค่าโฟลเดอร์ > การตั้งค่าการเผยแพร่ > แก้ไขชื่อ URL สำหรับเผยแพร่ > เปลี่ยนแปลง > บันทึก