ฉันสามารถโพสต์คู่มือในไลน์ และ ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ ได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:09 UTC 2022-03-09 08:38:39 UTC

ได้ คุณสามารถแชร์คู่มือด้วยการโพส URL / QR Code แต่ผู้เข้าใช้งานจะต้องมี
Group ID, User ID, รหัสผ่านเพื่อเข้าดูได้ อย่างไรก็ตาม
สำหรับคู่มือที่แชร์สู่สาธารณะ ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว