ฉันควรทำอย่างไรหากสแกน QR Code แล้วไม่พบคู่มือ

2021-05-18 03:37:08 UTC 2024-07-02 07:27:02 UTC

กรุณาแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) / รองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน)
เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานที่สแกน QR Code นั้น
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโฟล์เดอร์ของคู่มือนั้นหรือไม่ กรุณาดูวิธีการตามลิงก์นี้
https://teachme.jp/8/manuals/5505742