ฉันสามารถใส่ไฟล์รูปภาพและวิดีโอพร้อมๆ กันขณะสร้างขั้นตอน (Step) ในคู่มือได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:06 UTC 2022-05-09 06:27:28 UTC

Windows Desktop App - ได้
Web Browser - ไม่สามารถ คุณต้องเลือกไฟล์รูปภาพและวิดีโอแยกกัน
◎ เลือก Add step from images (สำหรับใส่รูปภาพครั้งละหลายๆภาพ)
◎ เลือก Create Empty Step (สำหรับใส่วิดีโอ)

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้งาน Windows Desktop App ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้ Editor Plugin บน Web Browser แทน คุณสามารถใช้ Editor Plugin ในการแคปเจอร์/อัดวิดีโอหน้าจอการทำงาน, แก้ไข/ตัดภาพหรือคลิปจากวิดีโอ จาก Web Browser โดยตรง (ทำให้ไม่ต้องย้ายการใช้งานไปมาระหว่าง Web Browser และ Windows Desktop App อีกต่อไป)

*จำเป็นต้องติดตั้ง (กรุณาติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือ)

ติดตั้ง Editor Plugin ด้วยตัวติดตั้ง (Web Browser×Editor Plugin)
https://teachme.jp/8/manuals/9677239