ฉันสามารถอัปโหลดภาพหรือวิดีโอไปยังคู่มือหลายไฟล์ในครั้งเดียวหรือไม่?

2021-05-18 03:37:06 UTC 2023-10-19 04:30:55 UTC

คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพหลายภาพพร้อมกันได้ (แต่วิดีโอจะไม่สามารถทำได้)

*การอัปโหลดรูปภาพบน Teachme Biz จำกัดที่ 1 รูปต่อ 1 ขั้นตอน
ดังนั้นทุกภาพที่ถูกเพิ่มเข้าไปจะถูกแยกออกเป็นภาพละ 1 ขั้นตอน

กรุณาดูคู่มือด้านล่างสำหรับวิธีสร้างขั้นตอนโดยการเลือกหลายภาพในครั้งเดียว

▼ สร้างขั้นตอนพร้อมกันโดยการเลือกหลายภาพ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505777

▼ สร้างขั้นตอนจากการเลือกภาพหลายรูป (ระบบ iOS)
https://teachme.jp/8/manuals/5279624/

▼ สร้างขั้นตอนจากการเลือกภาพหลายรูป (แอนดรอยด์)
https://teachme.jp/8/manuals/5279624/