คลิปบอร์ดคืออะไร

2021-05-18 03:37:05 UTC 2021-06-07 03:39:26 UTC

คลิปบอร์ดเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์เวลาที่คุณต้องการคัดลอกขั้นตอนเดียวกันไปใช้ในคู่มือที่กำลังสร้างอยู่ หรือนำไปใส่ในคู่มืออื่น รายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในขั้นตอนจะถูกบันทึกลงในคลิปบอร์ดยกเว้นลิงก์ที่แนบอยู่ในขั้นตอนนั้น

*สามารถซิงค์คลิปบอร์ดที่สร้างจากทุกอุปกรณ์ที่อยู่ในบัญชีเดียวกัน