ฉันสามารถเพิ่มบัญชีเกสต์ (ผู้เข้าชมเท่านั้น) ได้อย่างไร

2021-05-18 03:37:00 UTC 2021-12-02 01:50:21 UTC

ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) / รองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) สามารถทำได้
▼ เพิ่มหรือลบ (เมมเบอร์/เกสต์) ในโฟลเดอร์ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505742