ฉันสามารถเพิ่มผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) เข้าในกลุ่มได้จำนวนเท่าไหร่

2021-05-18 03:36:59 UTC 2021-12-02 01:50:21 UTC

คุณสามารถเลือกรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) จากรายชื่อผู้ใช้งานที่เป็นบัญชีประเภทเมมเบอร์

▼ เพิ่มรองกรุ๊ปแอดมิน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505907