ฉันสามารถเพิ่มผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) เข้ากลุ่มได้กี่คน

2021-05-18 03:36:59 UTC 2023-05-22 05:59:54 UTC

คุณสามารถเลือกรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมิน) จากรายชื่อผู้ใช้งานที่เป็นบัญชีประเภทเมมเบอร์

ดังนั้นจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ดูแลระบบได้สูงสุดเท่าจำนวนบัญชีเมมเบอร์ที่ลงทะเบียนในระบบ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน/รองแอดมิน) เท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้

▼ เพิ่มรองกรุ๊ปแอดมิน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505907