มีฟังก์ชันช่วยเหลือเป็นภาษาไทยหรือไม่

2021-05-18 03:36:58 UTC 2021-11-11 02:14:48 UTC

มี Online Help เป็นภาษาไทย
• [คู่มือเริ่มต้นใช้งาน]
https://teachme.jp/8/f/firstguide_th

• [คู่มือสำหรับ Web Browser / Editor Plugin]
https://teachme.jp/8/f/webhelp_th


• [คู่มือสำหรับ Mobile App เวอร์ชัน iOS]
https://teachme.jp/8/f/ios_th


• [คู่มือสำหรับ Mobile App เวอร์ชัน Android]
https://teachme.jp/8/f/android_th