มีข้อมูลช่วยเหลือเป็นภาษาอื่นหรือไม่?

2021-05-18 03:36:58 UTC 2024-06-04 08:35:18 UTC

นอกจากข้อมูลช่วยเหลือเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้ว มีข้อมูลช่วยเหลือเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่หน้าจอตามภาพนี้lang_en.jpg