ฉันสามารถจำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะได้หรือไม่

2021-05-18 03:36:14 UTC 2021-09-28 02:35:32 UTC

คุณสามารถเลือกการจำกัดการเข้าถึงได้ดังนี้:

  • จำกัดด้วยการกำหนดรหัสผ่าน
  • จำกัดด้วย URL ของเว็บต้นทางที่ใส่จุดเชื่อมโยงมายัง Teachme Biz
  • จำกัดด้วย Global Fixed IP Address