ฉันสามารถจำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะได้หรือไม่

2021-05-18 03:36:14 UTC 2024-04-04 03:53:22 UTC

คุณสามารถเลือกจำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะได้ 3 วิธี ดังนี้:

1) จำกัดด้วย Password ➔ กำหนดรหัสผ่าน

2) จำกัดด้วย Referrer URL ➔ เช่น กำหนด Referrer URL โดยใช้ URL เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ใช้งานคู่มือจำเป็นต้องเปิดลิงก์คู่มือ Teachme Biz ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น จึงจะเข้าดูคู่มือได้

3) จำกัดด้วย Global Fixed IP Address ➔ เป็นการจำกัดด้วย IP Address ที่ใช้ เช่น ผู้ใช้งานคู่มือจำเป็นต้อง connect กับ Wi-Fi/Network ขอบริษัทเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าดูคู่มือได้ (ไม่สามารถดูคู่มือนอกเขตการใช้งานที่กำหนด)

▼ การตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/13303377/

*คุณต้องเป็นแอดมิน/รองแอดมินกรุ๊ปหรือโฟลเดอร์ จึงจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโฟลเดอร์ได้

*ฟังก์ชันนี้ไม่รองรับทุกแพลน (ขึ้นอยู่กับแพลนที่คุณใช้)